WEB aplikace

CIS - Company Information System

Jedné se o modulární Informační systém pro malé a střední společnosti. Aplikace nemá ambice být komplexním informačním systémem. Koncepce naopak předpokládá, že ekonomické agendy mají již firmy vyřešeny a tento systém má podporovat pouze provozní a obchodní činnosti.

V současnosti se skládá z následujících modulů:


Adresář

Pracovní výkony

Organizace

Připravované moduly:


DocumentFlow
 

Integrace s jinými aplikacemi:

CIS může spolupracovat i s ostatními našemi aplikacemi, např. Adresář může být využit všemi našimi aplikacemi a ty tak mohou sdílet data uložená a spravovaná na jednom místě.