WEB aplikace

Dispečink pozemních přeprav

Aplikace umožňuje dispečerům pozemních přeprav, jak tuzemských, tak mezinárodních, vypravovat transporty zboží. Dispečeři mohou pružně jednotlivé přepravy vkládat do transportů, překládat do jiných či zcela zrušit přepravu zboží.

Aplikace umožňuje si i připravovat transporty na méně vytížených trasách dopředu. Postupně přikládat jednotlivé přepravy, až naplní kapacitu vozu a ten pak vypravit.

Aplikace spolupracuje s aplikací Evidence přeprav a je připravena na spolupráci s aplikací Track and Trace (sledování přeprav on-line).

Evidence přeprav

Track and Trace