WEB aplikace

Evidence přeprav

Každý požadavek na přepravu se ukládá do databáze, ve které se evidují veškeré důležité informace jak o vlastní zakázce, tak i o jejím procesování.

Aplikace spolupracuje s aplikací Dispečink pozemních přeprav. Také umí importovat data z PC-aplikace DOPLHIN. Aplikace také umí importovat POD (potvrzení o doručení) od smluvních přepravců.

Aplikace je připravena na spolupráci s aplikací Track and Trace (sledování přeprav on-line)

Aplikaci lze doplnit objednávkovým modulem pro smluvní partnery. Klienti, kteří mají více přeprav, mohou vkládat požadavky na přepravy přímo do systému.


Dispečink přeprav

Track and Trace