WEB aplikace

Track and Trace

Tato aplikace je nadstavbou nad aplikací Evidence přeprav. Umožňuje on-line sledování přeprav zboží.

Umí pracovat ve dvou režimech. Veřejném, kdy zpřístupňuje data o přepravě na základě zadaného čísla přepravy, nebo privátním, kdy se uživatel musí přihlásit do chráněného prostoru, kde mu aplikace zpřístupní pouze jeho data. Privátní prostor je určen pro stálé zákazníky, kteří mají mnoho přeprav. V tomto rezimu jsou dostupné jak přehledy přeprav (s aktuálním statusem, např. připraveno k nakládce, na cestě, předáno...), tak jednotlivé detailní historie.

Aplikace rozlišuje několik úrovní přístupu. V základní implementaci rozlišuje veřejné, interní a privátní eventy. Veřejné jsou dostupné klientům, interní jen v rámci poskytovatele a privátní jen tomu pracovníkovi, který je systému vložil.

Při implementaci lze ale nastavit i jiné rozvrstvení přístupu k datům. Např. na straně klienta lze přístup k datům řídit tak, že některé údaje jsou dostupné jen pro logistické oddělení, jiné pro marketing, další pro skladníky a pod.

Aplikaci lze napojit i na jiné aplikace, například na Cargo sklad. V tomto případě se historie přepravy doplňuje daty o historii skladových operací (naskladnění, kompletace, etiketování, customizace, rezervace, vyskladnění, předání k přepravě...).

Napojením na různé aplikace lze získat komplexní a podrobné informace o veškeré manipulaci se zbožím.

Modifikovanou aplikaci lze integrovat i s jinými aplikacemi, kde pak slouží pro uchovávání historie procesů, které dané aplikace zpracovávají. Např. spojením s HotLine lze sledovat průběh řešení nahlášených incidentů a požadavků.


Evidence přeprav

Cargo sklad